Privacybeleid

Uw privacy vinden wij belangrijk. Daarom registreren wij uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, leeftijd enzovoort), die nodig zijn voor een behandeling, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij deze gegevens zorgvuldig behandelen en beschermen kunt u nalezen in ons privacystatement. Al onze psychologen werken hierin op dezelfde wijze. Als lid van de LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten), zijn wij, in de uitoefening van ons beroep, tevens gebonden aan de daartoe geldende beroepscode (die overigens aansluit bij de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, WGBO). Deze kunt u hier nalezen. In deze beroepscode zijn zaken als vertrouwelijkheid, dossiervorming en rapportering nader geregeld. Mocht u hierover vragen hebben, dan horen wij dat graag van u.