Introductie

Welkom op de website van Psychologenpraktijk Oosterhout. In onze praktijk bieden we psychodiagnostiek, indicatiestelling, psychologische behandelingen, verwijzing en consultatie. Dat doen we binnen de kaders van Ketenzorg Basis-GGZ van Zorroo (Zorggroep huisartsen regio Oosterhout en omstreken) en die van de Generalistische Basis-GGZ.

Wij werken daarbij nauw samen met verwijzende huisartsen en met diverse andere disciplines binnen de gezondheidszorg, zoals psychosomatisch fysiotherapeuten, POH-GGZ, psychotherapeuten en psychiaters, en maatschappelijk werk. Wij zijn gevestigd in het Eerstelijns Zorg Centrum (EZC), aan de Pasteurlaan 9B te Oosterhout. Het is een multidisciplinair centrum waar tevens huisartsen en andere zorgverleners werken.

Nieuws:

Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten?

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op deze pagina: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/De webpagina is nog in ontwikkeling en wordt in de komende periode aangevuld. 

Maatregelen Coronavirus/Covid-19: Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft ingesteld op 14 december 2020, willen wij u laten weten dat onze praktijk open is en dat we op onderstaande manier blijven werken. U bent van harte welkom!

Voor intakes geldt het volgende: U kunt uzelf telefonisch (na verwijzing door uw huisarts of de POH-GGZ) bij ons aanmelden. Wij  overleggen vervolgens met u hoe de intake plaats zal vinden. Wij volgen daarbij de actuele maatregelen van de overheid en het RIVM, alsook de adviezen van de LVVP.

Voor vervolgafspraken geldt het volgende: Wij zetten onze behandelingen voort via face to face contacten, via videobellen (Zorroo-Minddistrict, de Afsprakenapp) of via de telefoon.   Uw behandelaar spreekt dat samen met u af.

N.B. In het gebouw van het EZC wordt u vriendelijk verzocht een mondkapje te dragen.

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Belangrijke informatie m.b.t. contracten met zorgverzekeraars 2022: Voor 2022 heeft een aantal van onze behandelaren een contract met ONVZ, ENO, OWM Zorg & Zekerheid, en een contract met een omzetplafond bij CZ. Meer informatie vindt u onder: Kosten en vergoedingen

Belangrijke informatie t.a.v. beveiligde e-mail: U kunt ons een bericht sturen via info@ppoosterhout.nl. Dit is een onbeveiligde manier van mailen, stuur daarom geen persoonlijke informatie via dit e-mailadres. Om te voldoen aan de nieuwe privacywet (AVG) berichten wij u vervolgens terug vanuit een beveiligd e-mailadres (ZorgMail). Meer informatie vindt u onder: Algemene informatie