intake-vervolg

Intake & vervolg

Als u met de verwijzing van de huisarts bij ons komt, stelt uw behandelaar een diagnose tijdens de intake-fase. Mocht dan alsnog blijken dat er geen sprake is van vergoedde zorg, dan verwijst uw behandelaar u terug naar de huisarts en declareert uw behandelaar een zogenaamd onvolledig behandeltraject bij uw zorgverzekeraar.

Als er sprake is van vergoedde zorg, maakt uw behandelaar met u afspraken over het soort behandeling, het doel van de behandeling en de te verwachten duur van de behandeling (het behandelplan). Ook zal uw behandelaar regelmatig met u de voortgang meten en evalueren. Tegen het einde van de behandeling is aandacht voor terugvalpreventie. Tussentijds kan, uiteraard met uw toestemming, overleg plaatsvinden met uw huisarts, en eventuele andere behandelaars indien van toepassing.

 

Ketenzorg Zorroo

Soorten behandelingen

  • Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. CGT pakt het gedrag en de gedachten aan.

  • EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Lees meer: www.emdr.nl

  • E-health

eHealth is zorg via internet.  De client kan dan in zijn of haar eigen tempo en omgeving werken aan herstel. Dit gebeurt in combinatie van beeldbellen en/of afspraken en face-to-face contacten.

  • Acceptance and Commitment Therapy

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Het is een vorm van gedragstherapie waarbij aanvaarden van (onverklaarde) klachten centraal staat (acceptatie). Met ACT leert de client op een andere manier omgaan met moeilijke gevoelens, gedachten en sensaties.

  • Buitentherapie

Alle therapievormen binnen kunnen ook plaatsvinden in de buitenlucht. Uit recent onderzoek komt steeds vaker het positieve effect naar voren van behandeling in de buitenlucht.