voor wie

Voor wie

Binnen de Generalistische Basis-GGZ, binnen de Ketenzorg Basis-GGZ van Zorroo en binnen de Jeugd-GGZ kunt u bij ons terecht als er sprake is van een stoornis op het gebied van, onder andere:

  • angsten
  • depressie, somberheid
  • het hebben doorgemaakt van een traumatische gebeurtenis
  • dwangmatig handelen of gedachten die telkens terugkomen
  • psychische klachten rondom fertiliteit, zwangerschap en bevalling
  • opvoeding en gedrag
  • de ontwikkeling
  • aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)
  • psychische klachten ten gevolge van lichamelijke ziekten, zoals kanker

Een behandeling vindt in de meeste gevallen individueel plaats. In overleg met u kunnen anderen aan de gesprekken deelnemen (bijvoorbeeld ouders, partners, kinderen).

Het is belangrijk om te weten dat niet alle zorg met betrekking tot bovengenoemde problemen in 2023 door uw zorgverzekeraar vergoed wordt. Meer informatie vindt u onder KOSTEN & VERGOEDINGEN.

aanmelden

Aanmelden

U gaat eerst naar uw huisarts. Deze bekijkt met u, en eventueel met de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), of u in aanmerking komt voor verzekerde zorg. Van verzekerde zorg is sprake als er een vermoeden is van een psychische stoornis, of als er een psychische stoornis is vastgesteld. De huisarts kan dan een verwijsbrief voor de psycholoog schrijven.

 

voor wie
aanmelden