jeugd

 

Volwassenen

U kunt in de praktijk terecht als u verwezen bent naar de basis GGZ door uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ.  Deze zorg wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als uw huisarts aangesloten is bij Zorroo. (www.zorroo.nl).

Het tarief voor een consult bedraagt  €128,40.

Afmelden of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur van tevoren.

Als u later afzegt of de afspraak bent vergeten wordt de sessie niet vergoed door uw verzekering. Wij brengen dan het no-show tarief bij u in rekening (60 euro) .

 

jeugd

Jeugd

Kinderen tot 18 jaar hebben recht op vergoede zorg. Dit wordt vergoed door de gemeente waarin het kind staat ingeschreven.

Hiervoor heeft het kind een verwijsbrief nodig van de huisarts of specialist.

Met deze verwijzing kunnen we na aanmelding een verzoek tot vergoeding indienen bij de gemeente. De behandeling kan starten zodra dit is toegekend.

Afmelden of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur van tevoren.

Als u later afzegt of de afspraak bent vergeten wordt de sessie niet vergoed door uw gemeente. Wij brengen dan het no-show tarief bij u in rekening (60 euro) .

tarieven

 

Kosten en  vergoedingen

U kunt op drie manieren bij ons terecht komen, namelijk via:

1. op reguliere wijze via de Generalistische Basis-GGZ

2. via het Ketenzorg Basis-GGZ van Zorroo

3.  of via de Jeugd-GGZ als u jonger bent dan 18 jaar.

De vergoedingen hiervoor verschillen. Hieronder volgt nadere toelichting.

1. Generalistische Basis-GGZ 2023 

Voor 2023 heeft de overheid voor de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ) vastgesteld welke zorg wel en welke niet meer door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Wat wel vergoed wordt, zijn bijna alle stoornissen volgens de DSM-5.

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuw model voor de GGZ: het zorgprestatiemodel. Uw behandelaar declareert per consult. Op de rekening en op het overzicht van uw zorgverzekeraar kunt u precies zien door wie u behandeld bent en voor hoe lang. Ook staat de zorgvraagtypering aangegeven (binnen de GB-GGZ meestal type 1 t/m 8). Dit is een indeling aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van uw klachten en problemen.

Er zijn in de GB-GGZ 5 verschillende prestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek
  • consult behandeling
  • intercollegiaal overleg
  • reistijd
  • groepsconsulten

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken.

Generalistische Basis-GGZzorg valt onder de basisverzekering. Wat uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van een  aantal zaken:

  • of wij een contract hebben afgesloten met de betreffende verzekeraar
  • en, indien het ongecontracteerde zorg betreft, welk soort polis u heeft

Voor geleverde, gecontracteerde zorg regelen wij declaraties rechtstreeks met uw zorgverzekeraar. U ontvangt van ons dus geen factuur.

Wij hebben geen contracten met andere dan de genoemde zorgverzekeraars die hieronder staan en ook geen contracten betreffende zogenaamde budgetpolissen, behalve als uw huisarts deelneemt aan de Ketenzorg Basis-GGZ van Zorroo (Zorggroep huisartsen regio Oosterhout en omstreken). Hierover kunt u informatie inwinnen bij uw huisarts.

Ongecontracteerde zorg wordt grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u een zogenaamde restitutiepolis hebt, vergoedt de zorgverzekeraar 100% van de behandeling. Bij een zogenaamde naturapolis varieert dat tussen de 65% en 80%, afhankelijk van welke zorgverzekeraar u heeft. Informeer uzelf vantevoren goed hierover.

Voor geleverde, ongecontracteerde zorg ontvangt u van ons een factuur. Deze betaalt u aan ons en dient u vervolgens in bij uw zorgverzekeraar.

Let op: Voor mensen vanaf 18 jaar geldt dat de zorgverzekeraar altijd (dus zowel bij gecontracteerde als ongecontracteerde zorg) eerst het (resterende) bedrag van het verplichte jaarlijkse eigen risico verrekent met de declaratie.

U gaat na bij welke verzekeraar u een zorgverzekering heeft, en of u een restitutiepolis of een naturapolis heeft. Dit kunt u vinden op de website van uw zorgverzekeraar. Daar staat ook wat er in uw geval vergoed wordt als het gaat om ‘ongecontracteerde zorg in de Generalistische Basis-GGZ’.

Let op:

Voor 2024 hebben onze behandelaren een contract voor de Generalistische Basis-GGZ met ONVZ, VGZ, en OWM Zorg & Zekerheid, Salland, DSW, ASR, Zilveren Kruis en een contract met een zogenaamd omzetplafond bij CZ (hetgeen betekent dat CZ een beperking oplegt tav het aantal behandelingen die zij in 2023 en 2024 willen vergoeden)

N.B. Het beste informeert u bij uw zorgverzekeraar over de vergoedingen voor ongecontracteerde zorg binnen de Generalistische Basis-GGZ, voordat u zich bij ons aanmeldt.

2. Ketenzorg Basis-GGZ Zorroo

Als uw huisarts is aangesloten bij de Ketenzorg BasisGGZ van Zorroo (Zorggroep huisartsen regio Oosterhout en omstreken), dan wordt de zorg vergoed uit dat project. Informeer bij uw huisarts of deze u binnen dit project naar ons verwezen heeft of binnen de reguliere Generalistische Basis-GGZ (zie hierboven onder 1.).

3. Jeugd-GGZ

Wij hebben een contract met Zorroo aangaande Jeugd-Basis-GGZ. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Tarieven 

Hier:Tarieven behandeling 2024  en hier: Tarieven diagnostiek 2024 vindt u een overzicht van de meest voorkomende prestaties en tarieven , vastgesteld door de NZa.

Deze tarieven gelden voor ongecontracteerde zorgVoor gecontracteerde zorg hanteren wij het percentage daarvan dat is afgesproken met de betreffende zorgverzekeraar.

Tarief van een niet nagekomen afspraak bedraagt € 60 per afspraak.

Voor zelfbetalers geldt per 1-9-23 het tarief van € 125,00 per consult.

Link naar de NZa: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22/

Betalingsvoorwaarden

Onze betalingsvoorwaarden vindt u hier: Betalingsvoorwaardenppo 2024