Wachttijd

De wachttijd tussen uw telefonische aanmelding en de intake bedraagt op dit moment ongeveer 5 maanden, indien u verwezen bent via de Ketenzorg BasisGGZ van Zorroo.

Indien u verwezen bent  via de reguliere Generalistische Basis-GGZ (via een verwijzer die niet is aangesloten bij Zorroo) kan sprake zijn van een  langere wachttijd. Voor meer informatie daarover kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

De weergegeven wachttijd is indicatief; u kunt hier geen rechten aan ontlenen, onvoorziene omstandigheden kunnen invloed hebben op de wachttijd.

Tussen intake en start van de behandeling is in principe geen wachttijd. U heeft vanaf de intake steeds dezelfde behandelaar die met u het vervolg afspreekt.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen).

 

 

Geactualiseerd d.d. 21-08-2023