Aanmelding

Wat doen we?

Binnen de Generalistische Basis-GGZ, binnen de Ketenzorg Basis-GGZ van Zorroo, en binnen de Jeugd-GGZ kunt u bij ons terecht als er sprake is van een stoornis op het gebied van, onder andere:

– angsten
– depressie, somberheid
– het hebben doorgemaakt van een traumatische gebeurtenis
– lichamelijke klachten met onvoldoende medisch-somatische oorzaak
– dwangmatig handelen of gedachten die telkens terugkomen
– seksualiteit
– psychische klachten rondom fertiliteit, zwangerschap en bevalling
– opvoeding en gedrag
– de ontwikkeling

Een behandeling vindt in de meeste gevallen individueel plaats. In overleg met u kunnen anderen aan de gesprekken deelnemen (bijvoorbeeld ouders, partners, kinderen).

Het is belangrijk om te weten dat niet alle zorg met betrekking tot bovengenoemde problemen in 2023 door uw zorgverzekeraar vergoed wordt. Meer informatie vindt u onder Kosten en vergoedingen.

Hoe kunt u bij ons terecht?

U gaat eerst naar uw huisarts. Deze bekijkt met u, en eventueel met de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), of u in aanmerking komt voor verzekerde zorg. Van verzekerde zorg is sprake als er een vermoeden is van een psychische stoornis, of  als er een psychische stoornis is vastgesteld. De huisarts kan dan een verwijsbrief voor de psycholoog schrijven.

Als u met de verwijzing van de huisarts bij ons komt, stelt uw behandelaar een diagnose tijdens de intake-fase. Mocht dan alsnog blijken dat er geen sprake is van een stoornis, dan verwijst uw behandelaar u terug naar de huisarts en declareert uw behandelaar een zogenaamd onvolledig behandeltraject bij uw zorgverzekeraar.

Als er een stoornis is vastgesteld, maakt uw behandelaar met u afspraken over het soort behandeling, het doel van de behandeling en de te verwachten duur van de behandeling (het behandelplan). Ook zal uw behandelaar regelmatig met u de voortgang meten en evalueren. Tegen het einde van de behandeling is aandacht voor terugvalpreventie. Tussentijds kan, uiteraard met uw toestemming, overleg plaatsvinden met uw huisarts, en eventuele andere behandelaars indien van toepassing.

Verwijzing naar de Specialistische GGZ vindt plaats als uit de intake-fase, of in de loop van de behandeling blijkt dat sprake is van problematiek die intensieve, langerdurende, meer specialistische zorg vraagt. Uw behandelaar verwijst u dan terug naar de huisarts die de verdere verwijzing zal regelen.

Als er geen vermoeden of sprake is van een stoornis, dan komt u niet in aanmerking voor vergoeding van zorg door een psycholoog binnen de Generalistische Basis-GGZ. U kunt dan:

  • ondersteuning en/of begeleiding krijgen van de POH-GGZ en/of de huisarts;
  •  een verwijzing krijgen naar het maatschappelijk werk
  • bij uw psycholoog in behandeling gaan, waarbij u de kosten zelf betaalt.